Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)

Kim jest tercjarz franciszkański (Franciszkański Zakon Świeckich?)

Tercjarz Franciszkański jest świecką osobą lub duchownym diecezjalnym, powołanym do kroczenia drogą ziemskiej doskonałości w duchowości franciszkańskiej.

Podąża za świętym Franciszkiem z Asyżu, uczniem Chrystusa i nauczycielem braci w mądrości i miłości ewangelicznej; zobowiązuje się do życia według Ewangelii według Ducha Błogosławieństw oraz do bycia świadkiem pełnym entuzjazmu i autentyczności.

Tercjarz pragnie:

 • poznać plan Boga o sobie i wypełnić Jego Wolę
 • kochajcie Jezusa i Matkę Bożą
 • być narzędziem pokoju i dobra dla innych
 • żyć synostwem w stosunku do Kościoła
 • przyjąć charyzmat franciszkański charakteryzujący się pokorą, życiem braterskim i radością.

Pragnienie to aktualizuje poprzez:

 • modlitwę, z której czerpie światło i siłę
 • formację, z której zdobywa wiedzę, a także uczy się żyć oraz kochać Chrystusa i Kościół
 • służbę, w której konkretyzuje się miłość i pokora
 • radosne i autentyczne świadectwo Ewangelii
 • życie braterskie, aby wzmocnić więzy wzajemnego poznania, przyjaźni i komunii właściwe dla autentycznej rodziny Bożej
 • ciągłe nawracanie się w dążeniu do świętości, do której wezwany jest każdy ochrzczony

Informacje można uzyskać u przełożonej lokalnej: Serena Grazzini (+39 3288395424) –  ofssinalunga@gmail.com