Młodzież Franciszkańska

Młodzież Franciszkańska

Młodzież franciszkańska jest ruchem katolickim (określanym jako bractwo) młodych katolików (zwanych “fratini”) w wieku od 14 do 30 lat, którzy dzielą się i żyją Ewangelią na wzór św. Franciszka z Asyżu. Jest również nazywany akronimem FRA, czyli Franciszkański Ruch Apostolski (w Polsce) a we Włoszech Gi.Fra, czyli Gioventù Francescana = Młodzież Franciszkańska.

Ruch ten jest częścią tak zwanego trzeciego zakonu rodziny franciszkańskiej (pierwszą tworzą bracia, drugą – klaryski), a jej naturalną ewolucją jest Franciszkański Zakon Świecki. Od niego FRA różni się jednak organizacją (Młodzież Franciszkańska ma własny statut “Nasze Oblicze”) oraz czasem ograniczonym trwania w tej strukturze (śluby w FZŚ są wieczyste, podczas gdy formacja FRA ogranicza się do wieku młodzieńczego).

Młodzież stają się częścią braterstwa poprzez przysięgę, dzięki któremu młodzi ludzie ślubują i co roku odnawiają zobowiązania życia ewangelicznego właściwe dla Młodzieży Franciszkańskiej: “Eucharystia jako centrum, Ewangelia jako przewodnik, Kościół jako Matka a biedni jak bracia”. Reguła FZŚ jest uznawana za dokument inspirujący ich życie, stąd młodzi ludzie są wezwani w szczególności do:

 • szukania osoby Chrystusa w braciach, w Słowie Bożym, w Kościele i w liturgii
 • bycia świadkami pośród ludzi, głosząc Chrystusa życiem i słowem
 • dostosowywania swojego sposobu myślenia i działania do sposobu myślenia Chrystusa poprzez radykalną wewnętrzną zmianę, która w Ewangelii jest określana jako “nawrócenie” (dlatego też sakrament pojednania należy uznać za uprzywilejowany znak tej drogi)
 • uczynienia z modlitwy duszy swojego jestestwa i działania
 • naśladowania w szczególny sposób Maryi Panny, zwłaszcza w Jej całkowitym oddaniu
 • szukania właściwej relacji w używaniu dóbr ziemskich oraz właściwego dystansu z do tych dóbr, upraszczając swoje potrzeby
 • przyjmowania wszystkich ludzi z pokorą i uprzejmością, jako dar od Pana
 • wykonywania swoich obowiązki z kompetencją i w chrześcijańskim duchu służby
 • promowania sprawiedliwości poprzez odważne inicjatywy (indywidualne lub wspólnotowe), angażując się w wybory zgodne z własną wiarą
 • uznania pracy za dar i uczestnictwo w stworzeniu, odkupieniu i służbie ludzkiej wspólnocie
 • życia duchem franciszkańskim we własnych rodzinach
 • poszukiwania dróg jedności i zrozumienia poprzez dialog
 • szanowania inne stworzenia ożywionego i nieożywionego

Więcej informacji o FRA w Sinalunga – Margherita (+39 3338614135) – marghe.marchi@gmail.com