Pobożne Bractwo Niepokalanego Poczęcia

Pobożne Bractwo Niepokalanego Poczęcia

Kroniki klasztorne podają, że lewy boczny ołtarz w naszym kościele, poświęcony Niepokalanemu Poczęciu Maryi został ufundowany w roku 1617 przez Bractwo o tej samej nazwie, a w jego bliskości – do rozporządzeń zabraniających pochówku w kościele – grzebano współbraci tegoż Bractwa. Podczas porządkowania zakrystii odkryliśmy dekret biskupa Raffaello Bianchi, biskupa diecezji Pienza oraz Chiusi z roku 1884, w którym zreorganizowano i zatwierdzono nowy statut Pobożnego Zgromadzenia (wtedy) Niepokalanego Poczęcie Maryi.

Termin „Bractwo” pochodzi od łacińskiego “CUM FRATIS”, jako bracia i został użyty dopiero we współczesnych czasach. Pierwotnie używano nazwy towarzystwa “CUM PANIS”, czyli ten lub ci, z którymi dzieliło się chleb. Używano też innych nazw dla tego Bractwa: SCHOLA, UNIVERSITAS, CONSORTIUM.

Jest prawdopodobne, że takie stowarzyszenia narodziły się już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, ale dopiero od XI wieku posiadamy wiadomości sprawdzone i pewne historycznie, kiedy zaczęły powstawać „bractwa” wraz ze strukturami, które znamy obecnie.

Nasze Bractwo powstaje od początku przez powstałym klasztorze, by promować kult i nabożeństwo do Matki Bożej ucieczki grzeszników oraz aby szerzyć sławę świętego obrazu poprzez drukowanie i rozpowszechnianie na przestrzeni wieków wizerunków, obrazków, broszur, modlitewników i nowenn poświęconych naszej Matce Bożej.

Każdy może zapisać się do Pobożnego Bractwa Niepokalanego Poczęcia pisząc na adres klasztoru i dołączając własne dane kontaktowe oraz uiszczając ustaloną roczną składkę. Za członków żyjących bractwa odprawiamy nasze modlitwy i Mszę św., zaś za zmarłych członków są trzy Msze św.

Informacje można uzyskać też od odpowiedzialnego za Bractwo: Andrea (+39 339 244 83 20)