Święta Teodora męczennica

Święta Teodora męczennica

Wiadomości z kroniki braci nie są bardzo jasne w opisie historii relikwii świętej Teodory, ale chronologicznie możemy wskazać następujące zdarzenia:

W roku 1679 zaczęto mówić o obecności ciała św. Teodory w kościele braci oraz trzech kluczy przekazanych do otwarcia urny świętej: jeden wspólnocie Sinalungi, drugi pozostał w klasztorze braci a trzeci jednej z lokalnych rodzin.

W innym fragmencie kronika mówi, że ciało Świętej zostało przeniesione uroczyście z rzymskich katakumb i powierzone przez księżną Izabella Massimi Muti klasztorowi za sprawą brata Józefa z Sinalungi w dnia 29 września 1680 r. i umiejscowione dla kultu w ołtarzu głównym kościoła św. Bernardino w Sinalundze.

W następnym roku – 1681, mówi się na nowo o kopii kluczy ofiarowanych: jeden tutejszej gminie, drugi klasztorowi a trzeci ojcu Józefowi (z konwentu).

W 1694 r. urna zawierająca ciało św. Teodory męczennicy, została zdeponowana we wnęce pod głównym ołtarzem, w obecności władz sądowych, komunalnych i klasztornych.

Przywileje otrzymane na obecność ciała Świętej w kościele braci sprowadzały się do możliwości otworzenia urny dla kultu Teodory w Boże Narodzenie, w Wielkanoc, we Wszystkich Świętych, od 1 do 2 sierpnia ora podczas nowenny do św. Teodory (obecnie odprawiane się triduum, przed Jej liturgicznym świętem w dniu 28 listopada).

Święta jest wzywana przez wiernych w trudnych przypadkach. (Źródło: kronika braci t. I).

MODLITWA do Świętej Teodory dla uzyskania specjalnych łask:

O Święta Teodoro, chwalebna męczennico Kościoła katolickiego, która zostałaś wybrana dla udzielania boskich łask i aby udzielać nam szybką i skuteczną pomoc w najtrudniejszych sprawach, zwróć swój wzrok na mnie, który przychodzę prosić Twojej pomocy z ufnością, że zostanę wysłuchany.

O wielka Święta przedstaw, przez Twoje wstawiennictwo przed tronem Boga i Maryi, uzyskaj dla mnie niezbędną pomoc, aby osiągnąć moje wieczne zbawienie oraz szczególną łaskę ……, jeśli Bóg zechce mi jej udzielić. Uznaję się niegodny Jego łask przez wiele obraz, których się dopuściłem przeciw Jego Boskiemu Majestatowi, ale żałuję ich oraz wyrzekam się ich z całego mego serca, pokładając nadzieję w Jego miłosierdziu, przez wstawiennictwo Maryi i pod Twoim patronatem. Jako wyraz mojej wdzięczności za łaski, o które błagam, obiecuję o moja cudowna obrończyni, że ……… (każdy według własnych możliwości, obiecuję dokonać jakieś dobre uczynki).

– 3 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

MODLITWA dziękczynna do Św. TEODORY za otrzymaną łaskę:

O Boże nasz, bądź nieskończenie uwielbiony poprzez zasługi Jezusa Chrystusa i poprzez wstawiennictwo męczennicy świętej Teodory. Raczyłeś przyjąć nasze pokorne modlitwy i udzielić nam łaski, o którą prosiliśmy. Bądź po tysiąckroć błogosławiona, o święta Męczennico. Proszę, wspieraj nas w drodze do zbawienia; przychodź nam z pomocą każdego dnia, daj nam siłę do walki z wrogami, usuń z serca najdrobniejszą obrazę Boga, zapal w nas Jego świętą miłością, a w godzinie naszej śmierci towarzysz nam ku wiecznemu szczęściu. Amen.

– 3 Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…